Ποιοι Είμαστε;

Σύγχρονη εμπορική και τεχνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης στον τομέα της θέρμανσης και κλιματισμού , την εξοικονόμηση ενέργειας από ΑΠΕ, την ηλιακή υποβοήθηση και τις υδραυλικές – αποχετευτικές εγκαταστάσεις. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε αυτούς τους τομείς από το 1985.